01-01 VÍTEJTE NA INTEGRÁLNÍ CESTĚ

INTEGRÁLNÍ ZNAMENÁ CELISTVÝ

Slovo integrální je odovzeno z latinského integer, které znamená celý, úplný ale také neposkrvrněný, čestný. Jeho částí je i protoindoevropské tangere, které znamená dotýkat se.

Integrita je tedy celistvost osobnosti, která vzniká dotekem podstaty existence.

Je to tedy nejen celistvost komplexu těla a mysli. Je to především celistvost existence na všech úrovních vznikající z vlastních prožitků (praxe) a porozumění (teorie). To, o co usilujeme prožít a pochopit jsme my samy, naše esence, podstata, důvod naší existence a skrze tento prožitek porozumět světu.

Nestačí tedy ani teoretické filosofování, které je bez vlastní zkušenosti práznou racionalizací, a nestačí ani zkušenosti (kterým se obvykle říká mystické či spirituální), které bez pochopení vedou jen k další závislosti a nadřazenosti.

Skutečná integrace tak nastává vcelením nikoliv odmítnutím některé z částí. To platí jak na úrovni těla, mysli, tak na úrovni našeho vědomí a nevědomí.

INTEGRÁLNÍ CESTA

Na naší cestě budete mít příležitost dotknout se (tangere) i toho, čeho jste si do této chvíle nebyli vědomi ve své osobnosti ale také v celku, kterému říkáme universum. I zde totiž platí mikrokosmos rovná se makrokosmos. Rozšířením si uvědomění sebe získáme i širší obrázek o smyslu a existenci světa jako celku.

Zvědomením si toho, co doposud bylo skryté, vám umožní porozumět sobě, svému poslání a smyslu a díky tomu se budete moci stát o kousek celistvějšími.

Pro někoho z vás to bude na úrovni fyzického zdraví, pro někoho lepší zvládání emocí, zbavení se strachu a úzkostí, znovuobjevení krás života a někomu se podaří dotknout se podstaty všeho.

Každý takový krok bude zásadní pozitivní změnou ve vnímání sebe a tím i obrovská pomoc světu, ve kterém žijeme.

A za to Vám se srdce děkujeme.

Daniel & Kristýna